Utställningar

Villa Gyllenberg har ungefär en specialutställning per år och den övriga tiden har vi plock ur vår egen samling utställda. Specialutställningarna har alltid någon anknytning till den gyllenbergska samlingen och därtill lånar vi in verk ur andra samlingar.

Mera information om utställningarna hittar du på Pågående utställningarKommande utställningar och Tidigare utställningar.

Information om öppethållningstider och guidningar hittar du på Besök museet.

Villa Gyllenbergs öppettider

Ons 15-19
Lö 11-15
Sö 12-16

Övriga tider på beställning

Inträde
Vuxna 10 €
Pensionärer, studerande 8 €
Barn under 18 år 0 €
Med Museikortet
Trafikförbindelser
Buss: 551, 552
OBS! Nya trafikförbindelser fr.o.m. 3.1.2018! Läs mera på Besök museet.